Klinik Araştırma Dokümanları

GETAT Etik Kurul Başvuru Dosyaları;

1-Getat Klinik Araştırma Bütçe Formu

2-Getat Klinik Araştırma Başvuru Formu

3-Getat Klinik Araştırma Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

4-Getat Klinik Araştırma Biyolojik Malzeme Taşıma Formu

5-Getat Klinik Araştırma Ciddi Advers Olay Bildirim Tablosu

6-Getat Klinik Araştırma Klinik Araştırma İlk Başvuru Üst Yazı Örneği

7-Getat Klinik Araştırma Klinik Araştırmalarda Arşivlemeye İlişkin Başvuru Formu

8-Getat Klinik Araştırma Klinik Araştırmalarda Değişiklik Basvuru Formu

9-Getat Klinik Araştırmaklinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalati İçin Başvuru Formu

10-Getat Klinik Araştırma Kullanılan Araştırma Ürünlerinin Depolanmasına İlişkin Başvuru Formu

11-Getat Klinik Araştırma Önemli Değişiklik Başvuru Formu

12-Getat Klinik Araştırma Özgeçmiş Formu

13-Getat Klinik Araştırma Sonlanım Bildirimi Başvuru Formu

14-Getat Klinik Araştırmalar Araştırma Protokolü Formu

15-Getat Klinik Araştırmalar Sigorta Klavuzu

16-Getat Klinik Araştırmalar BGOF Bulunması Gereken Asgari Bilgiler

17-Getat Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Sonuç Bildirimi Başvuru Formu

18-Getat Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitim Programı Başvuru Formu

Başvuru işlemini tamamlamak için formların her sayfasında yürütücünün parafı ve gerekli yerlerdeki imzaların tamamlanmış hallerini sekretaryaya teslim edilmeli, elektronik formları getatetikkurul@duzce.edu.tr mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru formlarında herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapıldığında dosyalardaki versiyon numaraları arttırılarak sayı verilmelidir. Yeni dosya ayrımı bu şekilde belirtilmelidir.