YönetimDoç. Dr. Ertuğrul KAYA Merkez Müdürü    Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖÇ RASGELE Müdür Yrd.     

        Prof. Dr. Ertuğrul KAYA                           Doç. Dr Pınar GÖÇ RASGELE                        Öğr. Gör. Dr. Nisa SİPAHİ 

              Merkez Müdürü                                               Müdür Yrd.                                              Müdür Yrd.