Misyon & Vizyon

MERKEZİN AMAÇLARI
Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Uygulamaları Daire Başkanlığı izni ile kurulan GETAT Merkezinin amacı, toplumun geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedaviler talebini yetkili ve uzman kişilerce karşılarken aynı zamanda sektördeki bu boşluğu doldurmak, 

Düzce ilinde GETAT uygulamalarında çeşitlilik (akupunktur, ozon terapi, kupa-hacamat uygulaması, sülük uygulamaları, larva uygulamaları, fitoterapi, mezoterapi, hipnoz tedavisi, apiterapi, müzik terapi) sağlamak,

Merkezdeki uygulamaları klinik ve analitik araştırmalarla destekleyerek, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavileri bilimsel kanıtlara dayandırmak, 

Modern bilim eşliğinde ve etik değerleri benimseyerek, GETAT alanında sertifikalı sağlık profesyonelleri yetiştirmek, 

Tedavi amaçlı bitkisel ürünler geliştirerek, ürünlerin standardizasyonu, kalite kontrolleri ve ruhsatlandırmasını sağlamak, 

Merkezdeki araştırma ve uygulama faaliyetleri sonucu elde edilen tecrübeleri literatüre kazandırarak bölgedeki diğer aktörlere öncülük etmektir.

MİSYON
DÜGETAM, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedaviler ile; tanı koyarak gerekli tedavileri uygulayan, GETAT alanında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunan, bireylerin fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunmasına yardımcı olan ve batı tıbbını destekleyen/tamamlayan bir merkezdir. 

VİZYON
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında bölgenin öncü kurumu olmak.