Hakkımızda

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM), Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda, GETAT Daire Başkanlığı izni ile 04/06/2018 Bilim Komisyonu kararına istinaden Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp kapsamında gerekli tedavileri uygulamayı, GETAT alanında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunmayı ve bireylerin fiziksel/ruhsal hastalıklardan korunmasına yardımcı olmayı misyon haline getirmiş olan Merkezimiz, amaçları doğrultusunda yurtiçinde bu alandaki diğer aktörlerle ile ortak çalışmalarda bulunmakta ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbın bilimselliğini kanıta dayalı çalışmalar yürütmektedir.