Sağlık Bakanlığı Onaylı Kupa Uygulamaları Kursu-2 Düzenleniyor

14 Oca

  • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜGETAM)
  • Tüm Duyurular

 

Kursumuz Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Kurs sonunda yapılacak sınavdan Başarılı olanlara Kupa Uygulamaları Sertifikası verilecektir.

Kursumuza sadece Tabipler ve Diş Tabipleri başvurabilir.

Yatırılan kurs ücreti geri ödenemez. Kurs ücreti peşin olarak yatırılır.

Kursumuz 30 kişiyle sınırlıdır.


ÖNEMLİ TARİHLER: 

Kayıtlarımız 10 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar devam edecektir.

Eğitim için gelindiğinde belgelerin orjinalleri görevli arkadaşlarımıza 2 adet mavi klasör ve 2 adet mavi dosya içinde teslim edilmelidir.

Gerekli Belgeler:

1. Kimlik Fotokopisi (2 adet)

2. Vesikalık Fotoğraf (2 adet)

3. Diploma ve (varsa) Uzmanlık Diploması (Aslı Gibidir onaylı*) (2 adet)

4. Bakanlık tescil bedeli dekontu ve eğitim ücreti dekontu (2'şer adet)


KAYIT ÜCRETLERİ:

1. Bakanlık tarafından talep edilen tescil bedeli (523,00TL) dekontu**. (IBAN : TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 - Hesap Adı: Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü) (2 adet) (Dekontun Açıklama Kısmına : Ad-Soyad ve Uygulama Alanı Belirtilmesi Zorunludur.)

2. Eğitim Ücreti (1250,00TL) dekontu***  (IBAN : TR26 0001 2009 3270 0044 0000 17 / Türkiye Halk Bankası - Düzce Şubesi  - Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü) (2 adet) (Dekontun Açıklama Kısmına : Ad-Soyad ve Uygulama Alanı Belirtilmesi Zorunludur.)


DÜGETAM Kupa Uygulamaları Kursu  için aşağıda linki verilen online başvuru formu doldurulmalıdır.

Online Kayıt

İLETİŞİM: 0850 800 81 81 - Dahili : 6839 - 6800

Öğr.Gör.Dr. Beste KARADENİZ - Fatih KIR


* : DÜGETAM Merkezi Müdürü tarafından "Aslı Gibidir" onayı kursa gelindiğinde de yapılabilir.

** : Dekontun açıklama kısmına "kupa sertifikası tescil bedeli"  yazılmalıdır. Bedel Bakanlık tarafından belirlenince sitede duyurulucaktır.

***: Dekontun açıklama kısmına "kupa sertifikası eğitim bedeli" yazılmalıdır.